Český florbal

Chystáte se vstoupit do Florbalového informačního systému (FIS) pro členy ČF.

Jako uživatelské jméno používejte desetimístné členské číslo, které najdete na členské kartě pod Vaším jménem.
První heslo do systému jste obdrželi v dopise spolu s členskou kartou. Po prvním přihlášení budete požádáni o změnu hesla.
Pokud Vám členská karta nebyla doručena do tří týdnů od registrace do ČF, obraťte se na Matriční úsek ČF - matrika@ceskyflorbal.cz. Uveďte do emailu své jméno, datum narození a adresu pro doručení členské karty.